Ki is a közös képviselő?

A Társasház működésének, az üzemeltetés szerves részét képező műszaki, jogi és gazdasági feladatok összehangolásának felelőse a közös képviselő.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Thtv.) alapján a közös képviselő fő feladata az ügyintézés és a társasház-közösség képviselete harmadik személyek, illetve hatóságok és bíróság előtt is.
A közös képviselő a közgyűlés határozata alapján társasház-kezelői tevékenységet is elláthat. 

Milyen feladat- és hatásköre van a közös képviselőnek?

1. Szervezési tevékenység
A tulajdonostársak döntéshozó fórumát a közös képviselő hívja össze, valamint ő készíti elő a közgyűlés határozatait, és felel a meghozott döntések végrehajtásáért.

2. Jogi tevékenység
A közös képviselő ügyel a társasház működésének törvényességére, továbbá gondoskodik arról, hogy a közösség döntései megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek. A közös képviselő ügyel a házirend betartatására, továbbá ő jár el a hátralékos tulajdonosokkal szemben. A jelzálogjog bejegyeztetése, nyilvántartása, törlésének kezdeményezése is a közös képviselő feladata. A társasház mint közösség perbeli képviseletét a közös képviselő látja el, valamint a különböző hatóságok előtt is ő jár el a közösség nevében.

3. Gazdasági és pénzügyi tevékenység
A közös képviselő feladata a közös költség hozzájárulás kiszámítása és beszedése. Ő készíti elő az éves költségvetési javaslatot és tárja azt a közgyűlés elé. Nyilvántartja a beérkező és kimenő számlákat, rendelkezik a közösség bankszámlája felett. Feladatai közé tartozik még az adózással összefüggő ügyek intézése, az éves mérlegbeszámoló elkészítése, munkabérek, a magánszemélyek megbízási és vállalkozási díjának számfejtése, kifizetése, valamint az iratok, okmányok, bizonylatok megőrzése.

4. Műszaki tevékenység
A közös képviselőnek minden szükséges intézkedést meg kell tennie az épület fenntartásáért. Ő rendeli meg a szükséges építési-szerelési, karbantartási munkákat, szerzi be a felújítási munkák elvégzéséhez a kivitelezői árajánlatokat, ellenőrzi a kivitelező munkáiról szóló referenciákat. Megköti a tervszerű üzemeltetési és karbantartási munkákhoz az átalányszerződéseket, külön megbízással megrendeli a felújítási, illetve nagyobb karbantartási munkák elvégeztetéséhez műszaki szakvéleményt, továbbá gondolkodik az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárításáról.

5. Ellenőrzési tevékenység
A közös képviselő ellenőrzi a közös tulajdonú bérbe adott lakás, helyiség rendeltetésszerű használatát, a közmű-fogyasztásmérők leolvasását, továbbá a központi fűtést és meleg víz-szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók fűtőberendezésének hőfogyasztását.

A Jó Házak Társasházkezelés Bt. célja, hogy az esetleges problémákat mihamarabb megtalálja és orvosolja, valamint, hogy nyugalomban, szép környezetben, illetve műszaki- és anyagi biztonságban működjön a Közösség.

Mottónk: “A Közgyűlés dönt, és mi végrehajtjuk azokat.

Kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeink egyikén:
email: johazak@bodanitz.hu
telefon: +36 30 53 66 403

Kövessenek minket Facebookon is: https://www.facebook.com/johazakveszprem