Tájékoztatjuk az általunk kezelt társasházak ingatlantulajdonosait, hogy az éves közgyűlés az alábbi időpontban kerül lebonyolításra:

 • Veszprém, Óváros Tér 2. Társasház
  2021. június 14., 16.00
 • Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 15. Társasház
  2021. június 14., 17.00
 • Veszprém, Ívelő sétány 24. Társasház
  2021. június 15., 16.00
 • Veszprém, Egry J. utca 19. Társasház
  2021. június 15., 17.00 | helyszín: B lépcsőház

NAPIREND:

 1. A közgyűlésen elnöklő személy, közgyűlési jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs megválasztása, határozatképesség megállapítása.
 2. Napirendi pontok elfogadása.
 3. 2020. évi pénzügyi beszámoló elfogadása, közös képviselő 2020. évi munkájának elfogadása.
 4. Szám biztos beszámolója.
 5. Közös költség megállapítása.
 6. 2021. évi költségvetés előterjesztése, annak elfogadása.
 7. Egyéb

(A napirendi pontok társasházanként eltérőek lehetnek, az adott társasházra vonatkozó napirendeket az általunk átadott meghívóban ismertettük.)

Tájékoztatjuk a tulajdonosokat, hogy a közgyűlés határozatképes, ha azon az összes tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy az eredetivel azonos napirendi pontokkal megismételt közgyűlést hívunk össze, az eredeti közgyűléssel megegyező helyszínre. A megismételt közgyűlés a jelenlevők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes, ahol azonban a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított meghatározott arányát követeli meg a határozat elfogadásához, ennek hiányában kérdésben határozat nem hozható.

Tájékoztatjuk továbbá a tulajdonosokat, amennyiben a közgyűlésen személyesen nem tudnak részt venni, úgy meghatalmazottal képviseltethetik magukat. Ez esetben kérjük, hogy a meghívó mellékleteként átadott meghatalmazást töltsék ki és bocsássák a meghatalmazottak rendelkezésére, akiknek az okiratot a közgyűlésen le kell adniuk az elnöklő személynek.

Kérdés, kérés esetén állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeink egyikén:
email: johazak@bodanitz.hu
telefon: +36 30 53 66 403

Kövessenek minket Facebookon is: https://www.facebook.com/johazakveszprem